Tiểu Sử Hafele

Chỉ số kinh doanh của tập đoàn Häfele

Chất lượng và dịch vụ theo tiêu chuẩn Đức, quan hệ gần gũi với đối tác trên toàn cầu, động lực kinh doanh cao đã khiến Häfele không ngừng phát triển và trở thành một doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế.

Với hơn 6.900 nhân viên tại trụ sở ở Nagold cũng như tại 37 công ty con và hàng loạt các cơ quan đại diện khác trên toàn cầu, năm 2014 tập đoàn Häfele đã đoạt mức doanh thu hơn 1.1 tỉ Euro. Trong đó thị phần doanh thu nước ngoài chiếm 77%.

2014 2013 2012 2011
Doanh thu (EUR) 1.144 tỉ 1.072 tỉ 1.035 tỉ 945 triệu
Thị phần doanh thu nước ngoài 77% 76% 76% 75%
Số nhân viên tại Đức 1,600 1,600 1,500 1,450
Số nhân viên tại các nước khác 6,900 6,600 6,150 5,700